உலகம்

நியூசிலாந்து துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் 40 பேர் பலி

நியூசிலாந்து துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் 40 பேர் பலி – 27 பேர் காயம் – பிரதமர் ஜெசிந்தா அறிவிப்புநியூசிலாந்து துப்பாக்கிச் சூட்டு சம்பவத்தில் 40 பேர் பலி – 27 பேர் காயம் – பிரதமர் ஜெசிந்தா அறிவிப்பு