உலகம்

நியூசிலாந்து துப்பாக்கிச் சூடு – 9 பேர் பலியென அச்சம்