உலகம்

தேர்தல் வெற்றிக்குப் பின்னர் மோடி ட்விட்

தேர்தல் வெற்றிக்குப் பின்னர் மோடி ட்விட்

“ஒன்றாக நாம் வளருவோம்

ஒன்றாக நாம் செழிப்படைவோம் .

ஒன்றாக நாம் ஒரு வலுவான இந்தியாவை உருவாக்குவோம்…

இந்தியாவுக்கு மீண்டும் வெற்றி”