இலங்கை

தமிழன் செய்திச்சேவையின் கொழும்பு அரசியல் நடப்புக்கள் – ஒரு பார்வை

எதிர்வரும் ஜனாதிபதித் தேர்தலில் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி வேட்பாளர் யார்?
பகிரங்கப்படுத்தினார் பிரதமர் ரணில் – அதிர்ச்சியில் ஐ. தே. க எம் பிக்கள்… https://youtu.be/oByx1OFzHHA