இலங்கை

டுபாயில் இருந்து நாடுகடத்தப்பட்ட நிலையில் இன்று கைதான கஞ்சிப்பான இம்ரான் மற்றும் ஜங்காவின் படங்களை வெளியிட்டது பொலிஸ் !

டுபாயில் இருந்து நாடுகடத்தப்பட்ட நிலையில் இன்று கைதான கஞ்சிப்பான இம்ரான் மற்றும் ஜங்காவின் படங்களை வெளியிட்டது பொலிஸ் !

டுபாயில் இருந்து நாடுகடத்தப்பட்ட நிலையில் இன்று கைதான கஞ்சிப்பான இம்ரான் மற்றும் ஜங்காவின் படங்களை வெளியிட்டது பொலிஸ் !

* பொலிஸாரின் நீண்ட விசாரணையின்போது கண்ணீர் வீட்டு அழுத கஞ்சிப்பான இம்ரான் தனது மனைவியை கொலை செய்ய முயலவில்லையென கூறியுள்ளார்.

* டுபாயில் குடியுரிமை விசா பெற 99 வருட குத்தகைக்கு வீடு ஒன்றையும் வாங்கியதாக ஒப்புதல்.