இலங்கை

ஜெனீவாவில் வெகுண்டார் சிவாஜி !

“ஐக்கிய இலங்கைக்குள் தானே அரசியல் தீர்வை கேட்கிறோம். தீர்வை தராவிட்டால் இலங்கையை இரண்டாக அல்ல நான்காக உடைப்போம். ”

ஜெனீவாவில் வாய்த்தர்க்கத்தில் ஈடுபட்ட சிங்களவர்களிடம் தெரிவித்தார் சிவாஜிலிங்கம்..https://www.facebook.com/thamilannews/