இலங்கை

சமூக ஊடகங்கள் மீதான தடைக்கு எதிர்ப்பை வெளியிட்டார் அமைச்சர் கிரியெல்ல !

 

“சமூக ஊடகங்கள் தடை செய்யப்பட்டதால் ஒரு தனிமை உணர்வு ஏற்படுகிறது. இப்படி தடை விதிக்கப்படுவதை ஏற்க முடியாது ”

இவ்வாறு இன்று நடைபெற்ற செய்தியாளர் மாநாட்டில் தெரிவித்தார் அமைச்சர் லக்ஷ்மன் கிரியெல்ல . அவர் மேலும் கூறியதாவது ,

நான் அதிகாலையில் அனைத்து சமூக ஊடகங்களையும் பார்ப்பேன். என் மீது செய்யப்படும் விமர்சனங்களையும் பார்ப்பேன்.இன்று பார்த்தபோது ஒன்றுமே செயற்படவில்லை.இதனால் ஒரு தனிமை உணர்வு ஏற்பட்டது.இவற்றை அனுமதிக்க முடியாது.

நாட்டில் இப்போது ஜனாதிபதி இல்லாவிட்டாலும் பிரதமர் பொறுப்புக்களை கவனிப்பார் .

என்றும் குறிப்பிட்டார் அமைச்சர் கிரியெல்ல