Breaking News

சமய நடவடிக்கைகள் – தனியார் வகுப்புகளை ஆரம்பிக்க அனுமதி !

 

சமய நடவடிக்கைகள் ஜூன் 12 முதல் 50 பேருடனும் தனியார் கல்வி வகுப்புகளை ஜூன் 15 முதல் 100 மாணவர்களுடனும் தொடங்க அரசு அனுமதி – அரச தகவல் திணைக்களம்