Breaking News

கோட்டை பகுதியில் போக்குவரத்து முடங்கியது

 

அரசுக்கு எதிரான ஜேவிபி யின் ஆர்ப்பாட்டத்தினால் கொழும்பு கோட்டை மற்றும் மருதானை பகுதிகளில் கடும் வாகன நெரிசல். போக்குவரத்து சேவைகள் முடங்கின.