இலங்கை

கூட்டமைப்பு -ஜே.வி.பி கலந்துரையாடல்

20ஆவது அரசமைப்பு திருத்தம் தொடர்பில் தமிழ்த் தேசியக் கூட்டமைப்புக்கும் மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்கும் (ஜே.வி.பி.) இடையில் கலந்துரையாடல் ஒன்று இன்று நடைபெற்றது…