இலங்கை

ஓமான் அமைச்சர் இலங்கையில்..!

ஓமான் அரசின் எண்ணெய் வளத்துறை அமைச்சர் கலாநிதி மொஹம்மத் ஹமாட் அல் ரூமி இலங்கை வந்தார்.