விளையாட்டு

ஒருநாள் துடுப்பாட்ட தரவரிசை – முதல் 30 இடங்களில் இலங்கையர்கள் இல்லை

புதுப்பிக்கப்பட்ட சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கட் துடுப்பாட்ட வீரர்களின் தரவரிசைப் பட்டியலில் முதல் 30 இடங்களில் இலங்கையர்கள் யாரும் இடம்பெறவில்லை.

அஞ்சலோ மெத்தீவ்ஸ் மாத்திரம் 34வது இடத்தில் தரப்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

1ம் இடத்தில் விராட் கோலியும், 2ம் இடத்தில் ரோஹித் ஷர்மாவும் உள்ளனர்.

3ம் இடத்தில் பாபர் அசாமும், 4ம் இடத்தில் பஃப் டு ப்லெசியும் 5ம் இடத்தில் ரொஸ் டெய்லரும் உள்ளனர்.