இலங்கை

ஐரோப்பிய ஒன்றிய பிரதிநிதி – எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சந்திப்பு !

 

இலங்கை வந்துள்ள ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கான பயங்கரவாத எதிர்ப்பு ஒருங்கிணைப்பாளர் கில்லஸ் டி கெர்ச்சோவ் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மஹிந்த ராஜபக்சவை சந்தித்தார்.

இலங்கையில் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் செயற்பாடுகள் மற்றும் தேசிய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் முயற்சிகளுக்கு எதிர்க்கட்சி முழுமையான ஆதரவை வழங்குமென எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இங்கு ஐரோப்பிய ஒன்றிய பிரதிநிதியிடம் உறுதியளித்துள்ளார்.