இலங்கை

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு எதிராக ஜெனீவாவில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய சிங்களவர்கள்..!

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைகள் பேரவைக்கு எதிராக ஜெனீவாவில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திய சிங்களவர்கள்..!