Breaking News

ஏறாவூர் வாசி அழுத்கமையில் கைது !

அளுத்கம , தர்கா நகர் வெலிப்பிட்டிய கிராம சேவகர் பிரிவில் 20 தேசிய அடையாள அட்டைகளுடன் ஏறாவூரைச் சேர்ந்த ஒருவர் கைது