இலங்கை

எஸ் ரீ எவ் அதிரடி !

பாதாள உலக முக்கிய புள்ளிகள் குடு ரொஷானின் மனைவி “ அருணி பபா” – “தெல்சூட்டி” ஆகியோர் போதைப்பொருள்மற்றும் ஒன்றரைக் கோடி பணத்துடன் கைது

விசேட அதிரடிப்படையினர் அதிரடி!