Breaking News

எரிபொருள் விலையை குறைத்து ஏற்றியது நிதியமைச்சு !

92 பெற்றோல் லீற்றர் ஒன்றின் விலை இரண்டு ரூபாய்களால் குறைக்கப்படவில்லையென்றும் அது ஒரு ரூபாவால் மாத்திரமே குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நிதியமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இதன்படி பெற்றோல் 92 ஒக்ரேன் லீற்றர் புதிய விலை 137 ரூபாவாகும்.