Breaking News

இலங்கையின் முதலாவது செய்மதி விண்ணுக்கு அனுப்பப்பட்டது !

 

இலங்கையின் முதலாவது செய்மதி ராவணா -1 இன்று பிற்பகல் விண்ணுக்கு ஏவப்பட்டது. அமெரிக்க சர்வதேச செய்மதி நிலையத்தில் இருந்து அனுப்பப்பட்ட இந்த செய்மதி 400 கிலோமீற்றர் தொலைவில் நிலைகொள்ளுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.