இலங்கை

இன்றைய வெளிநாட்டு நாணய மாற்று விகிதம்

நாணயம்                                                              வாங்கும்  விலை                          விற்கும் விலை                       
டொலர் (அவுஸ்திரேலியா)122.9314126.2017
டொலர் (கனடா)130.3658135.2311
சீனா (யுவான்)25.967627.2069
யூரோ (யூரோவலயம்)198.1183205.1412
யென் (ஜப்பான்)1.56921.6275
டொலர் (சிங்கப்பூர்)129.3168133.7483
ஸ்ரேலிங்பவுண் (ஐக்கியஇராச்சியம் )231.3377238.8125
பிராங் (சுவிற்சர்லாந்து)174.5107180.7361
டொலர் (ஐக்கியஅமெரிக்கா)176.3414180.2000

அமெரிக்க டொலர்களுக்க சமமான மத்திய கிழக்கு நாடுகளின் நாணய விகிதங்கள்:

நாடு                     நாணயங்கள்                           நாணயங்களின்  பெறுமதி
பஹரன்தினார்473.4717
குவைத்தினார்588.2392
ஓமான்றியால்463.6395
கட்டார்றியால்49.0152
சவுதிஅரேபியாறியால்47.5959
ஐக்கியஅரபுஇராச்சியம்திர்கம்48.5962