Breaking News

ஆளுநர்மாரின் இராஜினாமாவை ஏற்றார் ஜனாதிபதி !

 

மேல் மற்றும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர்மாரின் இராஜினாமா கடிதங்களை ஏற்றார் ஜனாதிபதி மைத்ரி !

ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு அறிவிப்பு

 

இதேவேளை ,மேல் மாகாண ஆளுநர் அசாத் சாலி மற்றும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாஹ்வின் இராஜினாமா ஜனாதிபதியால் ஏற்கப்பட்டு விட்டதாக உண்ணாவிரதமிருந்து வரும் ரத்தன தேரருக்கும் ஜனாதிபதி தரப்பில் அறிவிக்கப்பட்டுவிட்டதாக தகவல்