உலகம்

அந்தமான் தீவுகளில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டர் அளவில் 4.8 ஆக பதிவு